Siirry suoraan sisältöön.

Ennakoi, että aikuiskoulutustuki järjestyy

Aikuiskoulutustuen avulla teet suunnitelmistasi totta silloin kun on aika hankkia uutta ammattitaitoa. Tuki soveltuu monenlaiseen kouluttautumiseen, ja voit hakea, olitpa palkkatöissä tai yrittäjä. Huolellisella suunnittelulla vältät mutkat hakuvaiheessa. Lue, mitä ottaa huomioon!

Tarvitsetko työssäsi tai yritystoiminnassasi uutta osaamista? Aikuiskoulutustuki tuo taloudellista turvaa, kun haluat opiskella työvuosien aikana. Koulutuksen ei tarvitse johtaa tutkintoon, vaan aikuiskoulutustuella voi rahoittaa monenlaista ammatillista koulutusta. 

Voit hakea tukea, jos seuraavat ehdot täyttyvät:  

 • Olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta 
 • Olet ollut vähintään vuoden nykyisessä päätoimisessa työsuhteessasi tai yrittäjänä 
 • Koulutus soveltuu aikuiskoulutustuella rahoitettavaksi. Tukea voidaan myöntää opintoihin, jotka järjestetään Suomessa toimivissa julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa 
 • Jäät koko- tai osa-aikaiselle opintovapaalle tai yritystoimintasi tulot vähenevät vähintään kolmanneksen tukiaikana ennen opiskelun alkua valmistuneeseen verotukseen verrattuna
 • Kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin  
 • Et saa toista tukea tai avustusta, joka estää aikuiskoulutustuen saamisen. 

Tarkempaa tietoa aikuiskoulutustuen saamisehdoista löydät tältä sivulta. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, tutustu kohtaan Aikuiskoulutustuki työ- tai virkasuhteessa olevalle: kenelle ja milloin?. Jos taas olet yrittäjä, tutustu kohtaan Aikuiskoulutustuki yrittäjälle: kenelle ja milloin? 

Löydä mahdollisuutesi 

Isoimmat hyödyt opiskeluajasta saa, kun pohtii hyvissä ajoin, mitä opinnoilla tavoittelee ja mikä itseä kiinnostaa. Entä miten oma arki taipuu opiskeluun? Parantaako kouluttautuminen oman liiketoiminnan kilpailukykyä? 

Aikuiskoulutustuella opiskelun lähtökohtana ovat tukea hakevan tilanne ja tavoitteet. Jos hakija on työsuhteessa, tuen myöntäminen koskettaa kuitenkin myös työnantajaa, sillä tukea saadakseen työntekijän pitää jäädä opintovapaalle.  

Työnantajan kanssa voikin keskustella suunnitelmistaan myös laajemmin samalla kun sopii opintovapaasta. Paras ratkaisu saattaa löytyä yhdessä, olipa päämääränä ammattitaidon syventäminen nykytehtävissä tai uusille urille suuntaaminen. 

 

Voisiko aikuiskoulutustuki sopia minulle? 

Aikuiskoulutustuki voi olla hyvä vaihtoehto, jos olet nyt töissä tai yrittäjänä ja olet aikeissa opiskella etkä saa opintoihin muuta tukea. Moni aikuiskoulutustukea hyödyntävä jättää työt kokonaan tauolle ja keskittyy täysillä opintoihin. Tuki mahdollistaa kuitenkin myös opintojen aikaisen työnteon tai yritystoiminnan. 

Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea työurasi aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. Voit hakea sitä, jos olet ollut vähintään vuoden nykyisessä työ- tai virkasuhteessasi tai yrittäjänä ja työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta.  

Aikuiskoulutustuen ehdoissa on jonkin verran eroja sen mukaan, haetko sitä työsuhteessa vai yrittäjänä. Työsuhteessa olevan on esimerkiksi jäätävä koko- tai osa-aikaiselle opintovapaalle.  

Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin, voisiko tuki olla sinun ratkaisusi! 

 

Millaisiin opintoihin aikuiskoulutustukea voi saada? 

Tukea myönnetään opiskeluun Suomessa toimivassa, julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Voit saada aikuiskoulutustukea esimerkiksi yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävien tutkintojen tai niiden osien suorittamiseen sekä ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen ajalle.

Aikuiskoulutustukea voi saada jopa 15 tukikuukaudeksi. Lue lisää aikuiskoulutustuen määrästä ja kestosta Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta.

 • Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tai niiden osat
 • Muu ammatillinen koulutus ammatillisissa oppilaitoksissa
 • Ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • Alempi tai ylempi yliopistotutkinto sekä lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
 • Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osat, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • Polkuopinnot avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa
 • Erikoistumiskoulutus tai muu vastaava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa
 • Kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä koulutus, joka vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista ja pätevyyttä
 • Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus tai muu vastaava ammatillinen koulutus, jonka järjestäjällä on virallinen toimilupa
 • Perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitettu koulutus, jos sen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä

Työsuhteessa olevilla kussakin kuussa vaadittavien opintopisteiden määrä on 2 tai 4. Määrä suhteutetaan siihen, paljon saat tuloa opintojen aikana. Jos tienaat jossakin kuussa enemmän kuin puolet normaalista palkastasi, opintojen pitää edetä 2 opintopisteen verran. Jos taas tienaat vähemmän tai et lainkaan, opintojen tulisi edetä 4 opintopistettä. Voit myös jättää hakematta tukea maksuun niinä kuukausina, joina teet paljon töitä. 

Yrittäjällä, jolla tuki on kiinteän suuruinen, opiskelun tulisi olla laajuudeltaan keskimäärin vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai 1,8 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos koulutusta ei ole mitoitettu opintopisteinä tai -viikkoina, määrä on 15 tuntia viikossa. 

Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää opiskelutuntia. Opinnot kannattaa suunnitella ajankäytön näkökulmasta etukäteen, jotta ne etenevät suunnitellusti ja tukea ei jouduta perimään jälkikäteen takaisin vuosittaisen seurannan jälkeen. 

Opintojen ei tarvitse välttämättä edetä tasaiseen tahtiin, vaan etenemistä seurataan keskiarvoina. Lue lisää opintojen etenemisestä Näin seuraat aikuiskoulutustukea -sivulta. 

Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä tiettyjen opintojen osalta on niiden ammatillisuus. Tällaisia opintoja ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammatilliset lisä- ja täydennyskoulutukset, avoimissa korkeakouluissa suoritettavat yksittäiset opintojaksot sekä muu kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtava ammatillinen koulutus. Opintojen ammatillisuutta edellytetään myös kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettäviltä vapaan sivistystyön opinnoilta. 

Opintojen ammatillisuus arvioidaan näiden koulutusten osalta suhteessa nykyiseen työhösi ja koulutustaustaasi. Hakiessasi tukea ammatilliseen lisä- tai täydennyskoulutukseen, selvitä hakemuksellasi, millä tavoin suorittamasi opinnot ovat kohdallasi ammatillisesti pätevöittäviä. Voit myös liittää hakemukseen työnantajasi lausunnon opintojesi ammatillisuudesta. Tukea ei voi saada yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen. 

Ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelu ei kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Voit kuitenkin saada tukea, jos olet kirjoilla suomalaisessa oppilaitoksessa ja ulkomaan opinnot hyväksytään osaksi oppilaitoksesi koulutusta.  

Tieteelliseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa oppilaitoksessa tukea voidaan myöntää, jos olet kirjoilla jatko-opiskelijana suomalaisessa yliopistossa ja ulkomaan opinnot liittyvät jatko-opintoihisi. 

Asiakaspalvelumme voi antaa tarvittaessa yleistä neuvontaa siitä, millaiset koulutukset yleensä kuuluvat tuen piiriin.   

Kun olet lähettänyt hakemuksen, käymme suunnitelmasi läpi kokonaisuutena. Lopullisen tiedon saat siis päätöksestä. 

Kyllä voit. Tukea voi hakea takautuvasti jopa kuudelle kuukaudelle.  

Kyllä voit, jos sinulla on tukiaikaa käyttämättä. Aikuiskoulutustukea voit saada enintään 15 kuukauden ajalta. Tutustu myös Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivuun.

Aikuiskoulutustuki työ- tai virkasuhteessa olevalle: kenelle ja milloin? 

Työ- tai virkasuhteen aikana voit hakea aikuiskoulutustukea, jos jäät opintovapaalle ja työ- tai virkasuhteesi on voimassa.  

Katso tarkemmat ehdot alta. 

Aikuiskoulutustuella rahoitetaan opintovapaan aikaisia opintoja, eli sitä ei voi saada esimerkiksi lomautuksen aikana. Myöskään hoitovapaalla ei voi saada aikuiskoulutustukea. Muista siis hakea opintovapaata, vaikka olisit aikeissa hoitaa lastasi hoitovapaan jälkeen kotihoidon tuella opiskelun lomassa. 

Voit tehdä opintojen aikana myös töitä samaan aikaan eli jäädä osa-aikaiselle opintovapaalle. Se, kuinka paljon saat tuloja työstäsi, vaikuttaa siihen, paljon saat aikuiskoulutustukea. Lue lisää Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta. 

Kun olet selvittänyt, mitä koulutuksia on tarjolla ja mitä haluaisit opiskella, keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta työnantajan kanssa. Aikuiskoulutustuen näkökulmasta on helpointa, että haet opintovapaata koko sille ajalle, kun aiot hyödyntää tukea. 

Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: viittä päivää pidempiä jaksoja on haettava kirjallisesti viimeistään 45 päivää ennen opintojen alkua. Lisätietoja saat esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta. 

Kun haet aikuiskoulutustukea, sinulla on oltava työpaikka eli Suomessa eläkevakuutettu työ- tai virkasuhde. Työsuhteen pitää olla päätoiminen, ja sen pitää olla kestänyt vähintään vuoden. Jakson ei tarvitse olla kuitenkaan yhtenäinen, vaan se voi koostua esimerkiksi useista määräaikaisuuksista.  

Päätoimisuus tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että  

 • työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa 
 • olet saanut työsuhteesta suurimman osan tuloistasi. 

Määrittelyssä voi olla kuitenkin alakohtaisia poikkeuksia. 

Työsuhteita saa olla useita, ja myös sivutoimisena yrittäjänä saa toimia. Tärkeintä on, että yksi työsuhde on päätoiminen ja se on kestänyt vuoden tai kauemmin. Työsuhteen pitää jatkua koko tuettavan koulutuksen ajan. Jos se on määräaikainen tai jos vakituinen työsi päättyy opintojen aikana, voit saada tukea sen loppuun saakka. 

Asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen aikana aikuiskoulutustukea ei voi saada. 

Kahdeksan vuoden työhistoriaan lasketaan mukaan eläkevakuutuksen alaisessa palkkatyössä olo Suomessa, EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Lisäksi mukaan lasketaan YEL- tai MYEL-vakuutettu yritystoiminta. Löydät Suomessa tekemäsi työn tiedot työeläkeotteestasi Eläketurvakeskuksen verkkopalvelusta.

Vuoteen 2006 saakka työhistoria lasketaan työsuhteiden tai yritystoiminnan keston mukaan. Sen sijaan vuodesta 2007 eteenpäin työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella laskukaavan avulla. Aikuiskoulutustuen työhistorialaskurilla voit laskea kertyneen työhistoriasi vuodesta 2007 lähtien.  

Seuraavia työhön rinnastettavia jaksoja voidaan laskea mukaan työhistoriaasi enintään kaksi vuotta:

 • aika, jona olet saanut raskaus-, erityisraskaus-, vanhempain-, äitiys-, erityisäitiys-, isyysrahaa tai erityishoitorahaa
 • hoitovapaa työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työeläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä
 • aika, jona olet ollut töissä tai yrittäjänä jossakin toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä. Myös tällaisen työn tai yrittäjyyden pitää olla eläkevakuutettua.

Aikuiskoulutustuen myöntämisen estäviä etuuksia ovat esimerkiksi:

 • opintoraha tai opintotukilain mukainen asumislisä
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha tai osittainen vanhempainraha
 • raskausraha (alkaen 1.8.2022)
 • vanhempainraha (alkaen 1.8.2022)
 • osittainen vanhempainraha (alkaen 1.8.2022)
 • erityishoitoraha tai erityisäitiysraha
 • erityisraskausraha (alkaen 1.8.2022)
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • vuorottelukorvaus
 • täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
 • työttömyyseläke
 • vanhuuseläke
 • luopumistuki
 • kuntoutusraha samaan koulutukseen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain tai työeläkelakien mukaisesti
 • täysi kuntoutusraha työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täysi ansionmenetyskorvaus liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläke
 • takuueläke

Et myöskään voi saada tukea ajalle, jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta taikka vankeusrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.

Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Ahvenanmaalla asuvat voivat hakea paikallista aikuiskoulutustukea Ålands arbetskrafts och studieservicemyndighetiltä.

Aikuiskoulutustuki yrittäjälle: kenelle ja milloin?

Yrittäjän aikuiskoulutustukea voivat hakea päätoimiset yrittäjät, joilla on ollut YEL- tai MYEL-vakuutus vähintään vuoden.  

Katso tarkemmat ehdot alta. 

Voit saada aikuiskoulutustuesta taloudellista turvaa silloin, kun yritystoiminnasta saamasi ansiotulot vähenevät opintojen vuoksi tukiaikana yhden kolmasosan tai enemmän edelliseen verovuoteen verrattuna. Tulojen absoluuttinen määrä ei vaikuta tukioikeuteen, vaan se, vähenevätkö ne vähintään kolmanneksen. Tulojen on myös vähennyttävä nimenomaan opiskelun vuoksi, ei esimerkiksi yritystoiminnan kausiluontoisuuden takia. Pääomatuloja ei tarvitse ottaa huomioon. 

Voit myös keskeyttää yritystoimintasi opintojen ajaksi niin että et saa siitä lainkaan tuloja. Sen sijaan silloin tukea ei voi saada, jos lopetat yritystoiminnan kokonaan eli esimerkiksi lakkautat Y-tunnuksen. 

Katso myös Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta, kuinka paljon voit yrittäjänä saada aikuiskoulutustukea ja muita tuloja. 

Olet oikeutettu yrittäjän aikuiskoulutustukeen, jos olet toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ajan ennen tukikauden alkamista. Yrittäjänä pidetään henkilöä, joka on päätoimeaan varten velvollinen ottamaan YEL –tai MYEL-vakuutuksen.

Jos YEL- tai MYEL-vakuutuksesi on keskeytynyt viimeisimpien 12 kuukauden aikana äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden tai sairausloman vuoksi, vakuutusjakson voimassaolo lasketaan jaksoa edeltävältä ja sen jälkeiseltä ajalta. Jos se on keskeytynyt muista syistä, keskeytystä edeltävää aikaa ei voida ottaa huomioon. 

MYEL-vakuutettu apurahansaaja ei voi saada aikuiskoulutustukea. 

Kahdeksan vuoden työhistoriaan lasketaan mukaan eläkevakuutuksen alaisessa palkkatyössä olo Suomessa, EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä.. Lisäksi mukaan lasketaan YEL- tai MYEL-vakuutettu yritystoiminta. Löydät Suomessa tekemäsi työn tiedot työeläkeotteestasi Eläketurvakeskuksen verkkopalvelusta.

Vuoteen 2006 saakka työhistoria lasketaan työsuhteiden tai yritystoiminnan keston mukaan. Sen sijaan vuodesta 2007 eteenpäin työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella laskukaavan avulla. Aikuiskoulutustuen työhistorialaskurilla voit laskea kertyneen työhistoriasi vuodesta 2007 lähtien.  

Seuraavia työhön rinnastettavia jaksoja voidaan laskea mukaan työhistoriaasi enintään kaksi vuotta:

 • aika, jona olet saanut raskaus-, erityisraskaus-, vanhempain-, äitiys-, erityisäitiys-, isyysrahaa tai erityishoitorahaa
 • hoitovapaa työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä
 • aika, jona olet ollut töissä tai yrittäjänä jossakin toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä. Myös tällaisen työn tai yrittäjyyden pitää olla eläkevakuutettua.

Aikuiskoulutustuen myöntämisen estäviä etuuksia ovat esimerkiksi:

 • opintoraha tai opintotukilain mukainen asumislisä
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha tai osittainen vanhempainraha
 • raskausraha (alkaen 1.8.2022)
 • vanhempainraha (alkaen 1.8.2022)
 • osittainen vanhempainraha (alkaen 1.8.2022)
 • erityishoitoraha tai erityisäitiysraha
 • erityisraskausraha (alkaen 1.8.2022)
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • vuorottelukorvaus
 • täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
 • työttömyyseläke
 • vanhuuseläke
 • luopumistuki
 • kuntoutusraha samaan koulutukseen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain tai työeläkelakien mukaisesti
 • täysi kuntoutusraha työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täysi ansionmenetyskorvaus liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläke
 • takuueläke

Et myöskään voi saada tukea ajalle, jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta taikka vankeusrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.

Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Ahvenanmaalla asuvat voivat hakea paikallista aikuiskoulutustukea Ålands arbetskrafts och studieservicemyndighetiltä.

Yrittäjänä ja työsuhteessa samaan aikaan: kumpi tuki valita? 

Olet oikeutettu jompaankumpaan tukeen sen mukaan, kumpi olet päätoimisesti: YEL-vakuutettu yrittäjä vai työ- tai virkasuhteessa oleva palkansaaja. Päätoimisuus määritellään sen perusteella, kummasta olet saanut suurimman osan tuloistasi hakemista edeltävien 12 kuukauden aikana.  

Huomaathan, että voit saada tukea työuran aikana enintään yhteensä 15 tukikuukauden ajan, vaikka olisit ollut urasi aikana sekä yrittäjä että palkkatyössä. 

Kuinka suuri aikuiskoulutustuki on?

Aikuiskoulutustuen määrä riippuu siitä, oletko työsuhteessa vai yrittäjä. Määrään voi lisäksi vaikuttaa se, kuinka paljon teet töitä ja saatko muita etuuksia. Selvi Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta, miten tuen suuruus lasketaan. 

Lue lisää
Kuinka suuri aikuiskoulutustuki on?
Sivu päivitetty: 5.10.2023